Weblog

Evolutie opdrachtgeverschap

Sinds 2011 ben ik werkzaam als onafhankelijk adviseur. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar leiding gegeven aan softwareleveranciers. Eerst L+T, toen Consist, vervolgens IBS en tenslotte PinkRoccade Local Government. Softwareleveranciers met standaard pakketten voor zowel het bedrijfsleven als de lokale overheid. Die 25 jaar leveren enkele sterk verschillende beelden op qua opdrachtgeverschap; de term voor het management van de relatie met de leverancier. Een van de thema’s die momenteel o.a. door KING nadrukkelijk onder de aandacht van gemeenten worden gebracht.

Verslapping bij lokale overheid
Het opdrachtgeverschap bij gemeenten is sinds de eeuwwisseling sterk veranderd. Tot de eeuwwisseling werden softwareleveranciers veel vaker ter verantwoording geroepen dan nu. Soms ten onrechte, vaak terecht omdat het kwaliteitssysteem van je organisatie niet goed had gefunctioneerd. Pittige gesprekken waarbij leveranciers ook financieel over de brug moesten komen. Na de eeuwwisseling is dat sterk afgenomen. Misschien omdat bijna alle softwareleveranciers waren overgenomen door
Centric of PinkRoccade, die zich ook daadwerkelijk monopolistischer gingen gedragen en dus moeilijker benaderbaar werden met kritiek of klachten.

Revival opdrachtgeverschap
Met de sterke toename van het aantal front- en midoffice leveranciers sinds 2005 is het kritische opdrachtgeverschap weer voorzichtig aan het terugkeren, maar fatalisme wint het nog steeds van assertiviteit. Ik zie verder een toenemend besef dat pakketleveranciers nodig blijven omdat zelf bouwen en open source software ook niet de Haarlemmer olie zijn. Soms nodig, vaak nuttig, maar ontoereikend om voor alle bedrijfsfuncties over betaalbare en beheersbare software te kunnen beschikken. Dus alle reden voor stevig opdrachtgeverschap gericht op betaalbare kwaliteit en evenwichtige rechten en plichten.

Verslapping bij bedrijfsleven
Mij valt verder op dat het opdrachtgeverschap in het bedrijfsleven niet die terugval heeft gekend die ik bij de lokale overheden heb waargenomen sinds de eeuwwisseling. Daar waar het opdrachtgeverschap bij de lokale overheid bezig is met een revival zie ik overigens bij het bedrijfsleven sinds enkele jaren een lichte verslapping. Mogelijk heeft ook dat de maken met machtsconcentratie als gevolg van tal van overnames door Oracle, SAP en Microsoft. Vaak overnames die al vijf jaar achter ons liggen, maar waarvan de effecten nog niet zo lang merkbaar zijn.
Wellicht vergelijkbaar met de overnames in de lokale overheidsmarkt die vooral in de tweede helft van de jaren negentig plaatsvonden en pas na 2000 voelbaar werden.

Deksel op de neus
Beide verslappingen van het opdrachtgeverschap waren mogelijk omdat leveranciers van bedrijfssoftwarepakketten (voor overheid en voor bedrijfsleven) drommels goed beseften dat een klant niet snel overgaat tot vervanging door de software van een concurrent. Je moet het wel erg bont maken alvorens de klant gaat investeren in een nieuwe implementatie en bijbehorende conversie. Het onderste uit de kan van je klant halen lijkt daarom heel aantrekkelijk voor een leverancier. Toch denk ik dat leveranciers die te sterk vertrouwen op deze logica in de komende jaren het deksel op de neus gaan krijgen omdat gemeenten in nieuwe samenwerkingsverbanden wel degelijk opnieuw de markt op gaan. Nieuwe implementaties en conversies horen immers bij nieuwe samenwerkingsverbanden, die bij de selectie van nieuwe systemen
genadeloos zullen afrekenen met leveranciers die in de afgelopen jaren onvoldoende gevoelig bleken voor gezond kritisch opdrachtgeverschap. Overigens ook met nieuwe leveranciers die er niets van bakken.

Daarbij kunnen gemeenten en de gebruikersverenigingen een steuntje in de rug
goed gebruiken. Assertief en fair opdrachtgeverschap (service level management, standaarden afdwingen, plug & play koppelvlakken, marktconformiteit, conflictbeheersing, aanbesteding etc.) is immers niet zo makkelijk als het lijkt en kleine lettertjes in contracten kunnen grote overschrijdingen veroorzaken. Meer aandacht voor opdrachtgeverschap is dan ook de moeite waard want de tijd en kosten die een gemeente hierin investeert worden ruimschoots terugverdiend en dat kan iedere gemeentebegroting goed gebruiken.


Blog verschenen op de inGovernment website (voorheen Proces & Document).

Terug naar de vorige pagina
FacebookTwitterLinkedInOverige berichten

Actueel

Itris naar TSS
05-10-2016. Enkele maanden na de overname van NCCW heeft Total Spec... lees meer

Vicrea naar PinkRoccade
06-06-2016. Vicrea, leverancier van BAG en GEO software, is overgen... lees meer

Omzet Centric in 2016 gedaald, winst ...
06-06-2016. Het informaticabedrijf Centric van aandeelhouder Sander... lees meer

Contactgegevens

ITEM-C
Wommelgemhof 11
4826 GV Breda
076 - 542 522 3
06 - 83 177 041
TwitterLinkedIn