Actueel

Specificaties mGBA modules vrijgegeven

18-09-2011. Het ministerie van BZK heeft de specificaties voor een nieuw GBA systeem vrijgegeven. De softwareleveranciers kunnen aan de slag en de voorbereidingen van aanbestedingen kunnen starten. Maar wie zit er te wachten op een nieuw GBA systeem? Een korte schets van 10 jaar mGBA.

Commissie Snellen
In 2001 verscheen het rapport van de “commissie Snellen” waarin werd gepleit voor modernisering van de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie -handelend over personen-) zoals die in 1994 was ingevoerd ter vervanging van de “persoonskaarten”, waarop het juridische wel en wee nog met de pen werd genoteerd. Eigenlijk kwam het er op neer dat de commissie  pleitte voor een centraal opvraagbaar register met een beperkte set persoonsgegevens en kritische kanttekeningen plaatste bij het idee van een gegevenskluis waarin wij Nederlanders onze eigen gegevens konden wijzigen.

 

mGBAlogogeboorte mGBA

De term “modernisering GBA” die Snellen c.s. hadden geïntroduceerd, voor een beperkte nuancering,  ging vervolgens een eigen leven leiden. De afkorting daarvoor, mGBA, werd geboren en werd vervolgens te pas en te onpas gebruikt voor initiatieven die te maken hadden met de persoonsregistratie in Nederland. Steeds vaker (ten onrechte) het beeld oproepend dat de, in 1994 ingevoerde, automatisering van persoonsgegevens was verouderd. Dat systeem is echter regelmatig geactualiseerd door middel van nieuwe versies van het Logisch Ontwerp en nieuwe releases die de leveranciers van hun systeem uitbrachten.

 

on hold

Vervolgens zijn in het eerste decennium van de nieuwe eeuw door Binnenlandse Zaken vele tientallen miljoenen uitgegeven aan de mGBA uitwerking, waarbij de deelprojecten -zonder centrale regie- steeds opnieuw de ruimte kregen om externe deskundigen in te huren voor nieuwe ideeën, business cases en nader onderzoek. Op een gegeven moment waren er al zoveel miljoenen uitgegeven dat het budget op was en mGBA in 2008 “on hold” ging. Dat die GBA uit 1994 eigenlijk prima draaide en een uiterst geslaagd systeem was, wilde niemand weten. Modernisering werd uitgelegd als: “er moet een nieuw systeem komen.” Dat nieuwe GBA systeem had er, overeenkomstig planning, al moeten zijn in 2010.

 

bestuurlijk akkoord

VNG logomGBA had het karakter aangenomen van een “selffulfilling prophecy” en daarom werd een echt project gestart (herstart genaamd) voor vernieuwing van het GBA stelsel, waartoe BZK en VNG op 5 maart 2009 afspraken maakten in een bestuurlijk akkoord, dat ook de kostenverdeling regelden tussen het ministerie en de gemeenten. Die kostenverdeling bleek vervolgens een “moerassig” karakter te hebben omdat de business case niet klopte en er niet één gemeente was die hieruit kon afleiden wat de consequenties zouden zijn op het gebied van toegevoegde waarde en kosten.

 

hete aardappel

Het bestuurlijk akkoord ging uit van een centraal deel, de kern genaamd, en een decentraal deel, de modules. De kern zou worden gerealiseerd door het mGBA programma en de modules door de particuliere leveranciers (vooral doelend op de leveranciers die een eigen GBA pakket hadden ontwikkeld op basis van de 1994 wetgeving, waarvan nagenoeg alle gemeenten gebruik maakten). Het bestuurlijk akkoord gaf echter niet aan waar “de knip” moest worden gezet tussen de kern en de moganzeveerdules. Dat werd een “hete aardappel” die geen bestuurder in de mond wilde nemen, temeer daar niemand duidelijk was waar de business case (die ten grondslag lag aan het akkoord) van was uitgegaan.

 

Bijleveld/Jorritsma

Die omissie legitimeerde het mGBA-project in de verdere vertraging want niemand kon uitleggen waar BZK (Ank Bijleveld) en VNG (Jorritsma/Pans) het over eens waren geworden. Vervolgens gingen ook nog andere instanties als NOiV (open source variant) en KING (gezamenlijk aanbesteden) zich “bemoeien” met het project waardoor de noodzakelijke duidelijkheid nog langer uitbleef.

 

 

specificaties burgerzaken modules

Op 16 september 2011 was het eindelijk zover dat het mGBA programma de specificaties voor de burgerzaken modules bekend maakte, die de gemeenten zelf moeten verwerven. Die modules moeten aansluiten op de landelijke kern die het mGBA programma zelf gaat realiseren. De markttechnische uitwerking daarvan is nog zeer onzeker. Normaliter zouden de leveranciers voor eigen rekening en risico gaan investeren in de ontwikkeling van die nieuwe burgerzaken modules, zodat hun klanten die kunnen aanschaffen en implementeren zodra de nieuwe “kern” beschikbaar is.

Het VNG onderdeel KING heeft zich echter opgeworpen als potentieel centraal aanbesteder van de nieuwe burgerzaken modules namens gemeenten die daarin zijn geïnteresseerd. Onder voorwaarde dat die gemeenten zich op voorhand verplichten tot afname. Van de gemeenten die hebben gereageerd heeft 90% zich “onvoorwaardelijk” bereid verklaard tot acceptatie van die verplichting. Onbekend is echter hoeveel gemeenten hebben gereageerd op de vraag van KING. Mogelijk hebben slechts 9 fervente voorstanders van een dergelijke centrale aanbesteding positief gereageerd en heeft slechts één tegenstander negatief gereageerd. Volgens insiders is die kans groot omdat veel gemeenten niet hebben gereageerd op het verzoek van KING.

 

Snellen plus!

Als we teruggaan naar “Snellen” dan zien we dat het “kluisjes” thema niet meer speelt en dat het andere thema is afgehandeld door een ander programma “GBA-V” (van verwijsindex). mGBA kan dan ook niet langer worden gekwalificeerd als de reactie op "Snellen". Ondertussen hebben BZK, VNG en NvvB vele tientallen miljoenen euro’s gespendeerd aan een nieuwe GBA waar niemand op zit te wachten (hooguit op enkele kleine verbeteringen van dat stelsel). Gaat die nieuwe GBA er nu dan komen, of gaat de Tweede Kamer voorkomen dat in deze tijden van omvangrijke bezuinigingen bij de centrale en decentrale overheid de onnodige mGBA geldverspilling nog langer voortduurt?

 

Commentaar ITEM-C:

Het mGBA programma is volgens ons een schoolvoorbeeld van overheidsverkwisting. Niemand oordeelt de verandering als noodzakelijk en toch dendert de “selffulfilling prophecy” trein door op zoek naar supporters die graag instappen zo lang ze geen treinkaartje hoeven te kopen.

 

De gemeenten zijn doorgaans tevreden over het in gebruik zijnde GBA systeem. De afnemers van persoonsinformatie wat minder, maar dat probleem wordt opgelost door de GBA-V. Als de mGBA trein echter doordendert worden gemeenten “verplicht” tot kostbare vervanging van een goed werkend systeem. Vervolgens zullen bestaande, of in invoering zijnde, front- en midoffice systemen, die zijn gebaseerd op de huidige GBA-systemen, ook aanzienlijke aanpassingskosten vereisen.


De VNG zal het programma geen halt toeroepen want voorzitter Jorritsma heeft het bestuursakkoord mede ondertekend, inclusief de vage kostenverdeling waaruit niet een gemeente kan afleiden wat de vervanging van het GBA systeem gaat kosten. Ook de regering zal de stekker er niet uit trekken omdat Donner dan "met de billen bloot" moet, hoe aantrekkelijk de bezuinigingen van een "halt" ook mogen zijn. Voor de oppositie is een halt-thema waarschijnlijk niet "sexy" genoeg om daarmee te scoren bij de kiezers. 


Daardoor zitten gemeentebestuurders in de "tang" waarvan de rekening binnen enkele jaren ten laste van de gemeentebegroting zal komen als de college`s van B&W nu zelf niet bereid zijn de kat de bel aan te binden. Gezamenlijk betalen uit het Gemeentefonds is een optie die per saldo hetzelfde effect heeft en nooit alle gemeentelijk kosten kan afdekken.Terug naar de vorige pagina
FacebookTwitterLinkedInOverige berichten

Actueel

Itris naar TSS
05-10-2016. Enkele maanden na de overname van NCCW heeft Total Spec... lees meer

Vicrea naar PinkRoccade
06-06-2016. Vicrea, leverancier van BAG en GEO software, is overgen... lees meer

Omzet Centric in 2016 gedaald, winst ...
06-06-2016. Het informaticabedrijf Centric van aandeelhouder Sander... lees meer

Contactgegevens

ITEM-C
Wommelgemhof 11
4826 GV Breda
076 - 542 522 3
06 - 83 177 041
TwitterLinkedIn