Downloads

Vanaf deze pagina kunt u publicaties downloaden zoals white papers, brochures en andere uitgaven. Per download is de doelgroep aangegeven. __________________________________________________________________________________

Factsheet: Begeleiding Leverancierselectie

Doelgroep: Lokale overheden, bedrijven en instellingen
In dit factsheet schetsen wij hoe wij lokale overheden, bedrijven en instellingen begeleiden bij het slecteren van bedrijfssoftware.

Download

Factsheet: Bedrijfssoftware Assessment

Doelgroep: Lokale overheden, bedrijven en instellingen
In dit factsheet schetsen wij hoe wij uw bedrijfssoftware in kaart brengen en beoordelen op verbeterpotentieel. 

Download

Factsheet: Legal Business Management Assessment

Doelgroep: Leveranciers bedrijfssoftware
In dit factsheet schetsen wij de problematiek rond Legal Business Management bij bedrijfssoftwareleveranciers en lichten toe hoe wij daarin verbetering kunnen brengen.

Download

Factsheet: i-Spiegel support

Doelgroep: Lokale overheden
In deze brochure schetsen wij het i-Spiegel analysetool van KING en de ondersteuning die wij gemeenten leveren bij de implementatie en het gebruik van dit tool.

Download

Presentatie: Zaakgericht Werken - een kwestie van kiezen

Doelgroep: Lokale Overheden
Korte Powerpoint presentatie om duidelijk te maken dat zaakgericht werken voor gemeenten een kwestie is van kiezen op achtereenvolgens 1) bestuurlijk niveau 2) management niveau en 3) ICT niveau.

Download

White paper: Gemeentelijke Zaaksystemen (v2)

Doelgroep: Lokale Overheden
Met dit white paper verschaffen wij u inzicht in de bestuurlijke en ICT aspecten van de gemeentelijke zaaksystemen. Hier kunt u de meest actuele versie 2 downloaden.

Download

White paper: ISO 2105 kwaliteitskenmerken software

Doelgroep: Lokale overheden, bedrijven en instellingen
In dit white paper voegen wij aan de 42 kwaliteitskenmerken van ISO 2015 praktische informatie toe die duidelijk maakt hoe wij met het betreffende kenmerk omgaan. Bijvoorbeeld bij het samenstellen van een RFI/RFP.

Download

White paper: de digitale factuur

Doelgroep: Alle marktpartijen
Met dit white paper verschaffen wij u inzicht in alle aspecten van de digitale factuur. Het white paper bevat ook een handleiding waarmee u snel en eenvoudig uw eigen digitale facturen kunt maken in XML overeenkomstig de internationale UBL standaard.

Download

Brochure: Europees Aanbesteden Bedrijfssoftware

Doelgroep: Lokale overheden
In deze brochure schetsen wij hoe wij lokale overheden begeleiden bij het selecteren van bedrijfssoftware overeenkomstig de wetgeving op het gebied van Europees aanbesteden.

Download

Brochure: Begeleiding klant / leverancier relatie

Doelgroep: Alle marktpartijen
In deze brochure schetsen wij hoe wij onze klanten bijstaan in het onderhouden en verbeteren van de relatie met de leverancier van bedrijfssoftware.

Download

Brochure: Begeleiding Samenwerking Business Partners

Doelgroep: Leveranciers bedrijfssoftware
Deze brochure is bedoeld voor IT leveranciers die met een andere partij een Business Partner Relatie zijn aangegaan en niet tevreden zijn over de onderlinge samenwerking en gezamenlijk gerealiseerde successen.

Download

Document: Het NUP uitgelegd op twee A-4 tjes

Doelgroep: Lokale overheden
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma voor elektronische dienstverlening door de gezamenlijke bestuurslagen is belangrijk voor alle overheidsbestuurders en managers. In bijgaande PDF zet ITEM-C het overzichtelijk op een rijtje met slechts twee A4-tjes, inclusief een toelichting bij de 19 basisvoorzieningen en 6 voorbeeldprojecten.

Download

White paper: Cloud Computing

Doelgroep: Alle marktpartijen
Cloud Computing is bezig met een stevige opmars als veelbelovend concept in het verlengde van ASP en SaaS. In dit whitepaper lichten wij toe wat Cloud Computing is en wat de succes- en faalfactoren zijn.

Download

Artikel: Volkskrant over ICT wantoestanden bij de overheid

Doelgroep: Alle marktpartijen
Op zaterdag 15 oktober verscheen in de Volkskrant een opmerkelijk artikel over wantoestanden bij ICT projecten voor de overheid. De door Jan Tromp geïnterviewde René Veldwijk deed een boekje open waaruit blijkt dat jaarlijks miljarden worden verspild. De beschuldigende vinger gaat niet alleen richting overheid maar ook richting bedrijven als Logica (inmiddels CGI) en Cap Gemini die volgens Veldwijk baat hebben bij het laten voortduren van deze wantoestanden.

Download

Brochure: Ontwikkeling BYOD beleid

Doelgroep: Lokale overheden, bedrijven en instellingen
In deze brochure lichten wij toe waarom de ontwikkeling van een BYOD beleid (Bring Your Own Device) van belang is voor uw organisatie en op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn bij de ontwikkeling van een beleidsnotitie.

Download

Boek: Informatietechnologie voor Directeuren

Doelgroep: Alle marktpartijen
PDF van het boek "Informatietechnologie voor Directeuren" van de hand van Harrie Gooskens, waarin opgenomen een bijgewerkte visie anno 2011, vijf jaar na het verschijnen van het boek.

Download

Artikel: Computable 2003 over marktverhoudingen gemeentelijke ICT

Onder de titel "Derde Weg" heb ik in 2003 een artikel geschreven voor het weekblad Computable. Ruim 10 jaar later blijkt er nog niet veel te zijn veranderd.

Download

Boekje: Het L+T GIM 1987

Doelgroep: Lokale Overheden
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat L+T Informatica haar Gemeentelijk Informatie Model publiceerde. Je zou verwachten dat door het internet alles is achterhaald, maar dat blijkt slechts beperkt het geval te zijn. (Op scherm lezen met Acrobat Reader: Beeld; weergave roteren, met de klok mee / instellen op 100%.)

Download

KING keurmerk certificaat e-adviseur

King keurmerkHarrie Gooskens is overeenkomstig het KING keurmerk gecertificeerd als e-adviseur.

E-adviseurs ondersteunen gemeenten bij hun vraagstukken op het gebied van e-dienstverlening. KING certificeert e-adviseurs die voldoen aan een aantal door KING opgestelde criteria en doelen. Zij hebben hart voor de publieke zaak en naast diepgaande kennis van de e-overheid leggen zij ook de verbinding naar het organisatievraagstuk.  Ook werkt KING samen met de e-adviseurs aan kennisontwikkeling- en deling. Zo zijn de adviseurs en KING altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken en kunnen gemeenten zo optimaal ondersteunen.

Download

Presentatie: Nederlandse Lokale Overheid

Doelgroep: Alle Marktpartijen
Korte presentatie over taakverdeling overheden, trends, ICT historie en marktverdeling.

Download

Brochure: ICT assessment brengt uw ICT bedrijfsbreed in kaart

Doelgroep: Lokale overheden, bedrijven en instellingen
Op basis van 30 jaar ervaring heeft ITEM-C een methode ontwikkeld waarmee de IT aspecten en ontwikkeling voor iedere organisatie zorgvuldig in kaart worden gebracht. Daarbij wordt aandacht besteed aan de historirische, trendmatige, bestuurlijk/organisatorische en kosten/baten aspecten. Vanuit die analyse ontwikkelt ITEM-C een advies waarmee uw organisatie IT meer waarde gaat toevoegen aan haar strategische doelstellingen en de overbodige kosten terugdringt.

Download

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Doelgroep: Alle marktpartijen
De leverings- en betalingsvoorwaarden zoals van toepassing op de dienstverlening door en het contracteren van ITEM-C advies en interim management, tevens handelend onder de naam LOGIT.partners .

Download

IT weekblad Computable over het ontstaan van ITEM-C

Doelgroep: Alle marktpartijen
In de afgelopen jaren heeft Computable enkele keren gepubliceerd over het ontstaan van ITEM-C. In deze download zijn betreffende artikelen in een pdf opgenomen.

Download

De handmatige factuur ingevoerd in het UBL sjabloon

Doelgroep: Geen, is tbv automatische download vanuit white paper digitale factuur
Dit voorbeeld wordt gebruikt in ons white paper over de digitale factuur.

Download

Standaard UBL factuursjabloon in PDF vorm

Doelgroep: Geen, is tbv automatische download vanuit white paper digitale factuur
Met dit sjabloon kunt u uw eigen digitale facturen vervaardigen.

Download

Voorbeeld van een handmatige factuur in DPF formaat

Doelgroep: Geen, is tbv automatische download vanuit white paper digitale factuur
Dit voorbeeld wordt gebruikt in ons white paper over de digitale factuur. 

Download

XML voorbeeld van de omgezette UBL factuur

Doelgroep: Geen, is tbv automatische download vanuit white paper digitale factuur
Dit voorbeeld wordt gebruikt in ons white paper over de digitale factuur.

Download

directie vergadering IBM agenten 1986 kasteel Hooge Vuursche

Plaatje uit de oude doos met daarop o.a. Onne Pottinga (IBM), Bob Jansen (Eniac), Gerrit van Galen (Pallas), Frans van der Lee (Zonneberg), Arie Borghart (Consist) en Cees Heystek (Kraan).

Download

Actueel

Itris naar TSS
05-10-2016. Enkele maanden na de overname van NCCW heeft Total Spec... lees meer

Vicrea naar PinkRoccade
06-06-2016. Vicrea, leverancier van BAG en GEO software, is overgen... lees meer

Omzet Centric in 2016 gedaald, winst ...
06-06-2016. Het informaticabedrijf Centric van aandeelhouder Sander... lees meer

Contactgegevens

ITEM-C
Wommelgemhof 11
4826 GV Breda
076 - 542 522 3
06 - 83 177 041
TwitterLinkedIn